Водні ресурси
Водогосподарський стан
Моніторинг
Будівництво


Здійснення державного моніторингу довкілля

           Моніторинг за станом поверхневих вод здійснюється лабораторією Луганського РУВР Сіверсько-Донецького БУВРу. Моніторингом поверхневих вод в області охоплено 5 водосховищ: Довжанське (р. Кундрюча), Бірюковське (р. Кундрюча), Янівське (р. Міусик), Ісаківське (р. Біла) і Єлізаветинське (р. Вільхова). Їхній стан може бути охарактеризований, як стабільний. 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 № 391 із змінами та доповненнями, внесеними постановою КМУ від 16.05.2001 № 528, на Держводагенство України покладено функції здійснення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель, а також підтоплення сільських населених пунктів в зонах дій меліоративних систем. Суб’єктом здійснення еколого-меліоративного моніторингу в області є Луганська гідрогеолого-меліоративна партія (далі ЛГГМП).

До об’єктів моніторингу відносяться: 68,024 тис. га зрошуваних і прилеглих до них земель, у тому числі: 60,352 тис. га зрошуваних, 10,170 тис. га осушуваних земель, 41 сільський населений пункт з загальною площею обстеження 10,153 тис. га., а також 15 водосховищ, 2 річки і 2 ставка, на яких ЛГГМП визначається якість поливних вод.  

Кількість водних об’єктів, створів, земель, на яких проводились спостереження  

            Зрошувані та прилеглі до них землі, осушувані землі та 41 обстежуваний сільський населений пункт.

            У всі районні держадміністрації, управління сільського господарства і землекористувачам, які використовують меліоровані землі, надавалась інформація про еколого-меліоративний стан (далі ЕМС) зрошуваних і осушуваних земель, що знаходяться на їх території, з пропозиціями щодо раціонального їх використання і необхідності виконання ремонтних робіт на ділянках дренажу. Інформація райсільгоспуправліннями взята до відому, але відновлювальні роботи для покращення ЕМС на ділянках дренажу землекористувачами не виконувались.

Характеристика стану водних об’єктів  на транскордонних ділянках

            Ділянок державного кордону України, які потребують постійного моніторингу, не виявлено. Проте у прикордонній смузі на недемаркованих ділянках протікають середні річки області - Деркул, лівий берег якої на протязі 71 км межує з Ростовською областю Російської Федерації, і її притока р.Повна.

Особливо складна ситуація склалася у межах Станично-Луганського району в районі гирла р.Повна, де р.Деркул на протязі 6 км і її притока на протязі 3,5 км замулились, порушився їх гідрологічний режим і це призвело до підтоплення розташованих у зоні впливу сільських населених пунктів. 

Аналіз змін стану водних об’єктів за результатами спостережень та лабораторних вимірювань  

Площі земель з глибиною залягання РГВ до 2,0 м становлять 0,591 тис.га., у тому числі 0,101 га – зрошувані землі.

Колекторно-дренажною мережею в області облаштовано 21,858 тис.га сільгоспугідь, у тому числі 14,186 тис. га зрошуваних і 7,672 тис.га прилеглих до зрошуваних.

Впродовж останніх 10-15 років будівництво, реконструкція і поточний ремонт КДМ не проводяться. Тому є необхідність в капітальному і поточному ремонтах всієї мережі на площі 1,861 тис.га, у тому числі 0,404 тис.га - зрошувані землі.

Стійка тенденція до покращення або погіршення якості поливної води за останні роки в області не прослідковується.

У 2012 році під наглядом ГГМП перебувало 68,024 тис.га зрошуваних і прилеглих до них земель, у тому числі 60,352 тис.га – зрошувані землі. Впродовж останніх років ЕМС зрошуваних земель характеризується, як стабільний. У звітному році зрошуваних земель з добрим ЕМС було 59,743 тис.га, з задовільним – 0,569 тис.га, з незадовільним – 0,040 тис.га.  

Здійснення інженерно-геологічного моніторингу

Інженерно-геологічний моніторинг підтоплених територій здійснювався на площі 68,024 тис. га зрошуваних і прилеглих до них земель, а також на 10,153 тис. га селітебної території 41 сільського населеного пункту, які розташовані у зонах впливу меліоративних систем.

Кошторисом видатків на 2012 рік на здійснення моніторингу поверхневих вод, в частині здійснення спостережень за станом водних об’єктів було передбачено і профінансовано 25,0 тис.грн. 

Создание сайта
Лаймнет
посуточная аренда квартир в Киеве