Водні ресурси
Водогосподарський стан
Моніторинг
Будівництво


  Гідрографічна мережа

             Гідрографічна мережа області представлена річками, струмками, яругами та балками, на яких формується місцевий стік.

В цілому гідрологічний режим річок характеризується нерівномірним розподілом стоку впродовж року – короткочасним весняним паводком і тривалими низькими рівнями в період літньо-осінньої межені.

Поверхневий стік річок формується переважно за рахунок весняного сніготанення. Дощове живлення незначне, тому в літній період живлення річок забезпечується підземними водами.

Щорічно на гідрографічній мережі області може формуватись від 450 млн.м3 в рік 95% забезпеченості до 1280 млн.м3 поверхневих вод в середній по водності рік, з яких 50-80% припадає на період весняної повені та 18-30% на літній період – це місцеві водні ресурси.

Луганська область у басейні Сіверського Дінця є найбільш навантаженою територією. Проте забезпеченість місцевими водними ресурсами в області на 1 км2 складає від 54,7 тис.м3 в середній по водності рік до 16,9 тис.м3 в рік  95% забезпеченості, в той час, як по Україні –86,8 тис.м3/рік. Водозабезпеченість в області в середній по водності рік становить 0,5 тис.м3/чол., в маловодний рік – 0,16 тис.м3/чол. проти 1,01 тис.м3/чол в середньому по державі.

Джерелами водопостачання населення та галузей економіки в області є поверхневі та підземні води. Основним поверхневим джерелом прісної води на території області є р.Сіверський Дінець з притоками, а також р.Міус. Але потреби області в воді за рахунок місцевого стоку покриваються не повністю.

У приходній статті водного балансу області значне місце має транзитний стік, що потрапляє на територію області з сусідніх вищерозташованих областей. Обсяг транзиту у багатоводний рік орієнтовно становить 3310 млн.м3/рік, у рік 75% забезпеченості – 2370 млн.м3/рік та у маловодний рік – 1420 млн.м3/рік.

З 1984 року дефіцит водних ресурсів області частково покривався за рахунок перекачки дніпровської води, поданої в р.Сіверський Донець по каналу Дніпро-Донбас. На сьогодні підкачування дніпровською водою р. Сів. Донець здійснюється лише в період проведення водообміну в Краснопавлівському водосховищі (Харківська область). Забезпечення водою населення області в необхідному обсязі ускладнюється через незадовільну якість води в водних об’єктах.

Незважаючи на водність року, область повинна забезпечувати пропуск по річкам об’єм санітарних витрат.  

Річки

            По території Луганської області протікає 96 річок (протяжністю понад 10 км ) загальною довжиною 3173 км , з яких до басейну Сіверського Дінця належать 87,5% и річок Приазов’я – 12,5%.

            Великих річок – 1 – Сіверський Донець, довжиною у межах області 265 км ;

            Середніх   -  7 – Айдар, Деркул, Лугань, Красна, Повна, Кундрюча, Міус, загальною довжиною  750 км ;

            Малих   - 88, загальною довжиною 2158 км .                                                                  

Крім цього протікає 171 струмок середньою шириною від 1 до 4 м загальною довжиною 611,7 км .
Загальна водозбірна площа річок басейну Сіверського Дінця 24,65 тис.км2, річок Приазов’я – 2,05 тис.км2, у тому числі: басейну р.Міус – 1,70 тис.км2 і басейну р.Тузлов – 0,35 тис.км2.

Коефіцієнт гущини річкової мережі – 0,12 км/км 2, що нижче середнього по Україні – 0,39 км/км2. Найбільша гущина в басейні р.Луганчик – 0,27 км/км2 і слабо розвинута в басейні р.Деркул – 0,13 км/км2.

Річки області рівнинного типу з високою весняною повінню і низькою літньо-осінньою меженню. У посушливі роки на окремих ділянках малих річок спостерігається пересихання від декількох до 40 днів, а в суворі зими – перемерзання від 11 до 21 дня.

            Природний режим річок викривляється впливом господарської діяльності. В результаті регулювання стоку в 2-3 рази зменшилась періодичність затоплення заплав.

Найбільш зарегульовані басейни річок: Красна, Борова, Айдар, Деркул, Лугань, Луганчик, Велика Кам'янка, Кундрюча – притоки р.Сів.Донець та басейни річок Приазов'я (південного стоку): Міус, Нагольна, В.Кріпка та їх притоки.

            Господарська діяльність впливає і на льодовий режим річок, особливо скиди стічних і термальних вод. Максимальна товщина льоду на річках досягає 73 см .

Перекид води між основними басейнами здійснюється при перекачці питної та зрошувальної води.

            На території промислового Донбасу в річки попадає значна кількість шахтних вод, що впливає на їх режим. Особливо загострилася ситуація в період закриття шахт.

Станом на 01.01.2013 розчищено 408,6 км

річок або 12,8% від загальної довжини у межах області. 

Озера

            На Луганщині обліковується 31 озеро, які по походженню представлені річкового  та просадочного   типів. Озера області невеликі за розмірами, а рівневий режим їх нестійкий.

Штучні водойми  

В басейнах річок області споруджено 73 водосховища загальним об’ємом понад 250,037 млн.м3 площею дзеркала

7402,8 га і 360 ставків (об'ємом понад 30 тис.м3) загальною ємністю 76,6 млн.м3, площею дзеркала

2828,6 га .  

З усієї кількості штучно створених водойм на балансах підприємств та органів місцевого самоврядування обліковується 100 гідротехнічних споруд водних об’єктів.  

На балансі підвідомчих МУВГів знаходяться 11 водосховищ та 14 ставків.  

Управління водними ресурсами області здійснюється за басейновим принципом Сіверсько-Донецьким БУВРом, його регіональним підрозділом – Луганським РУВР та обласним управлінням водних ресурсів.  

Аналіз забезпечення водними ресурсами населення і галузей економіки у 2012 році

Використання води у 2012 році становило 185,8 млн.м3: у тому числі: госппитного призначення – 71,33 млн.м3, виробничого – 95,91 млн.м3, на зрошення – 3,924 млн.м3, сільгоспводопостачання – 2,081 млн.м3 та інші – 12,11 млн.м3.

Із загального обсягу забраної води – 491,0 млн.м3 на поверхневі джерела припадає 127,1  млн.м3 , на підземні – 363,8 млн.м3. Проте використано 95,62 млн.м3 поверхневих вод і 90,13 млн.м3 підземних. 

Державний облік водокористування та ведення державного водного кадастру покладені на Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів та його підрозділи в областях, зокрема, Луганське регіональне управління водних ресурсів.

Надходження коштів від збору за використання водних ресурсів області у 2012 році становило 58,775 млн.грн., у тому числі до держбюджету – 29,864 млн.грн.  

Землі водного фонду

Загальна площа земель водного фонду області орієнтовно складає 65,17 тис.га, у тому числі: по басейну р.Сів.Донець – 61,778 тис.га та басейну річок Приазов’я – 3,392 тис.га.

Встановлення прибережних захисних смуг та розробка проектів водоохоронних зон на території області. 

Площа водоохоронних зон по області орієнтовно становить 220743,8 га . Прибережні смуги є частиною водоохоронних зон, їх площа, перерахована з урахуванням вимог нового Водного Кодексу, складає 26840 га .

На сьогодні у прибережних смугах створено водоохоронних насаджень 1827,0 га та залужено 2702,1 га .  Разом з тим залишились фактично встановленими на місцевості 1686,0 га прибережних захисних смуг, у тому числі 105,8 га

 у межах населених пунктів.  У звітному році заліснено 4,5 га водоохоронних зон, залуження не проводилось.

Внаслідок недостатнього фінансування заходи щодо встановлення в натурі прибережних захисних смуг уздовж річок і навколо водойм в області здійснюються досить повільно і на сьогодні складають лише 17% від потреби. Зважаючи на необхідність невідкладного вирішення зазначених проблем на території області, 04.10.2012 року проведена обласна нарада з залученням голів райдержадміністрацій та міськрад, а також усіх причетних до проблеми організацій.


 

Создание сайта
Лаймнет
ремонт автостекла грузового автомобиля . Боди-массаж Киев Афродита